ร่วมทำบุญส่งแผ่นทองหล่อพระในที่ต่างๆ

<< < (7/19) > >>

Dhamraksa:

ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระพุทธมหาศรีปทุมรัตต์มงคล (ส่วนเม็ดพระศก ครั้งที่ 4 )
ขนาดหน้าตัก 5.99 เมตร สูง 7.45 เมตร องค์ใหญ่ที่สุดในทุ่งกุลาร้องไห้ (หล่อทีละส่วน)
ประทานนามโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
(หล่อ ณ สำนักสงฆ์ธรรมสถิตย์ ซอยมังกร-ขันดี ถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ)
ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 11.59 น.
เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดปทุมรัตต์พนาราม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด (วัดสร้างใหม่ )

และขอเชิญร่วมพิธีบวชเนกขัมมะ (ชีพราหมณ์) ในวันที่ 4-6 ตุลาคม 2556
(ได้เข้าร่วมพิธีหล่อเม็ดพระศกขณะบวช)
ติดต่อสอบถาม โทร. 087-989-1599 (พระอาจารย์ไนยวิศ ญาณพโล )

ฝากแผ่นทองร่วมหล่อได้ที่   
คุณเจนเนตร เกตุอนงค์
บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จำกัด
22/2  หมู่ 5  ถ.เทพารักษ์  กม.11.5
ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ  10540

(วงเล็บมุมซอง หล่อเม็ดพระศก)

โทร. 090-561-5166

Dhamraksa:

ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน 1 องค์ ถวายผ้าไตร ทอดกฐินกองละ 109 บาท โดยมีนักศึกษาร่วมบวชชีพราหมณ์ ณ วัดดงหลุ่ม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีการหล่อองค์พระปางเชียงแสน ปางสุโขทัย ปางอู่ทอง หน้าตัก 80 นิ้ว และหลวงพ่อพุทธโสธร หน้าตัก 109 นิ้ว พระสีวลี สูง 9 เมตร ยกช่อฟ้า เปิดโรงทาน บวชชีพราหมณ์ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ณ จังหวัดลพบุรี ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญในโครงการนี้

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถเขียนวัน เดือน ปีเกิดบนแผ่นทองที่จะนำไปใส่ในองค์พระที่มีพิธีหล่อองค์พระในวันงาน และส่งแผ่นทองมายัง

คุณมณฑา ม่วงศรี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

(ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2556)

และหากท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ที่จังหวัดลพบุรี สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ อาจารย์นวรัตน์ ก๋งเม่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 081-6556343

PATRIX:
 :b24: :b24: :b24:

Dhamraksa:ที่อยู่วัดสำหรับผู้ต้องการส่งแผ่นทองหรือปัจจัยต่างๆไปร่วมบุญกับทางวัด
ผู้รับ พระอธิกร วรธัมโม (พระกบ)
ที่พักสงฆ์ธรรมวิเวก (วัดป่่าหนองแสง)
หมู่ที่ 16 หมู่บ้านหนองแสง ตำบลห้วยเตย
อำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม 44130

(หล่อพระ ประมาณหลังออกพรรษา กรุณาส่งแผ่นทอง ก่อนออกพรรษา)


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก 
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1/450607261682360?ref=stream&hc_location=timeline

Dhamraksa:กำหนดการวันที่ 20 ตุลาคม 2556 (วันตักบาตรเทโว ณ วัดป่าธาราภิรมย์)
เวลา 07.30 น. หลวงตาม้าและครูบาโย เป็นประธานในการนำพระภิกษุ สามเณร จำนวน 50 รูป บิณฑบาตร
08.30 น. พระภิกษุ-สามเณรฉันเช้า
09.30 น. หลวงตาม้าเป็นประธานในพิธีหล่อพระจักรพรรดิกินบ่เสี้ยง ปางเปิดโลก สูง 2 เมตร เนื้อนาค
11.30 น. พระภิกษุ-สามเณรฉันเพล
12.30 น. ถวายองค์กฐิน
13.00 น. หลวงตาม้าและครูบาโย พร้อมทั้งพระภิกษุ-สามเณร นำญาติธรรมบรรจุพระที่ฐานพระจักรพรรดิทรงบายน หน้าตัก 6 เมตร ณ วิหารธรรมพรหมปัญโญ

ญาติธรรมที่สนใจสามารถส่งแผ่นทองแดงมาร่วมหล่อพระจักรพรรดิกินบ่เสี้ยง
(เฉพาะแผ่นทองแดงนะครับ แผ่นทองเหลืองใช้ไม่ได้)
หรือจะร่วมส่งพระมาฝากกระแสไว้ที่วิหารธรรมพรหมปัญโญ
ได้ตามที่อยู่ วัดป่าธาราภิรมย์ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
(จ่าหน้าซองว่าร่วมหล่อพระ/ร่วมฝากกระแสวิหารธรรม)

หรือร่วมถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน/หล่อพระ ได้ที่
หมายเลขบัญชี 516-159-536-1
ชื่อบัญชี พระโยธิน บัวศรี
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เชียงดาว
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 080-0330484,087-9360899,084-4804499

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว