Day: February 7, 2022

News

เชียงใหม่ Kick off เตรียมฉีดวัคซีนเด็ก หวังลดโอกาสติดเชื้อ

ละอ่อนเชียงใหม่ เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม วันนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนทั่วประเทศต้องรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม อย่างล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม ให้กับเด็กอายุ 5 – 11 ปี เพื่อให้เด็ก ๆ ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด หลังพบคลัสเตอร์กระจายในหลายโรงเรียน และหลายอำเภอทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ผงะ! พบคลัสเตอร์โรงเรียนระบาดหนัก ซึ่ง ณ ขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดคลัสเตอร์ขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งในบริษัท หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รวมไปถึงในโรงเรียน โดยการระบาดในโรงเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโรงเรียน คือ  โรงเรียนพิงครัตน์ พบ 2 ราย และโรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกประถมศึกษา พบเพิ่ม 1 ราย รวม 2 ราย ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดกันเองในกลุ่มนักเรียน อยู่ในระหว่างการสอบสวนและควบคุมโรค นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อกันในครอบครัว และพบมากขึ้นทุกวัน แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันผู้คนเริ่มป้องกันตัวเองลดน้อยลง ไม่ระวังตัว ป้องกันตนเองไม่ดี จนทำให้เกิดการสัมผัสผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และหากไม่มีการกักตัวก็จะทำให้คนในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดมีโอกาสผลบวกตามไปด้วย […]

Read More