Day: November 5, 2022

knowledge

ลอยกระทงยี่เป็ง สืบสานเทศกาลลอยกระทงฉบับล้านนา

สืบสานงานลอยกระทงของชาวล้านนาที่เชียงใหม่ วันลอยกระทงประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 พอดี ประเทศไทยมีการจัดงานลอยกระทงขึ้นในหลายพื้นที่ เทศกาลลอยกระทงที่มีชื่อเสียง เช่น งานเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย งานกระทงกาบกล้วย จังหวัดสมุทรสงคราม และงานลอยกระทงยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วันนี้เราจะมาแนะนำงานลอยกระทงยี่เป็งที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนาเอาไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ รู้จักงานลอยกระทงยี่เป็งของภาคเหนือ ภาคเหนือมีการจัดงานลอยกระทงหลายจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็มีงานลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า งานลอยกระทงยี่เป็ง เป็นงานลอยกระทงตามขนบล้านนาที่ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน คำจำกัดความ “ลอยกระทงยี่เป็ง” ลอยกระทงยี่เป็ง เป็นการกล่าวถึงเทศกาลลอยกระทงที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “ยี่เป็ง” คำว่ายี่เป็งแบ่งความหมายจาก 2 คำ คือ คำว่า ยี่ ที่แปลว่า 2 และคำว่า เป็ง ซึ่งแปลว่า เพ็ญ เมื่อนำมารวมกัน คำว่า ยี่เป็ง จึงหมายถึง วันเพ็ญเดือน 2 ซึ่งเป็นการนับเดือนตามแบบปฏิทินล้านนา หมายถึงวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงที่เรารู้จักกันดี […]

Read More