knowledge

knowledge

อากาศเปลี่ยนบ่อย พ่อแม่เตรียมรับมือดูแลลูกเมื่อเป็นไข้หวัด

สภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปทุกวัน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวฝนตก จึงทำให้ร่างกายของคนโดยเฉพาะ ‘เด็ก’ อาจปรับไม่ทันตามสภาพอากาศ สิ่งที่ตามมานั่นคืออาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัด ที่มองเผิน ๆ อาจเป็นเรื่องธรรมดา แต่จริง ๆ แล้วโรคนี้เป็นโรคที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเรียนรู้วิธีดูเด็กที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยไม่ต่างจากโรคอื่น ไข้หวัด คืออะไร ไข้หวัด หรือโรคหวัด (Common cold, Upper respiratory tract infection – URI) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนต้น ที่ส่งผลกระทบไปถึงจมูกและลำคอ โดยอาการสำคัญของโรคนี้จะมีทั้งไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และเป็นไข้ร่วมด้วย ส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้มักหายไปได้ภายใน 7 วัน (ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่) ที่สำคัญหวัดยังเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายโดยอาศัยการใกล้ชิดกัน โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่พบมากในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว และในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่วนกลุ่มที่พบได้มากที่สุดคือกลุ่มเด็ก เด็กเล็กที่เพิ่งเข้าเรียนในปีแรก ๆ และในกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษาต่าง ๆ เนื่องจากเด็กทำกิจกรรมร่วมกันและมีความใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ ที่เฉลี่ยการเป็นไข้หวัดประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีระยะฟักตัวประมาณ 1 – 3 […]

Read More