knowledge

knowledge

ลอยกระทงยี่เป็ง สืบสานเทศกาลลอยกระทงฉบับล้านนา

สืบสานงานลอยกระทงของชาวล้านนาที่เชียงใหม่ วันลอยกระทงประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 พอดี ประเทศไทยมีการจัดงานลอยกระทงขึ้นในหลายพื้นที่ เทศกาลลอยกระทงที่มีชื่อเสียง เช่น งานเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย งานกระทงกาบกล้วย จังหวัดสมุทรสงคราม และงานลอยกระทงยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วันนี้เราจะมาแนะนำงานลอยกระทงยี่เป็งที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนาเอาไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ รู้จักงานลอยกระทงยี่เป็งของภาคเหนือ ภาคเหนือมีการจัดงานลอยกระทงหลายจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็มีงานลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า งานลอยกระทงยี่เป็ง เป็นงานลอยกระทงตามขนบล้านนาที่ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน คำจำกัดความ “ลอยกระทงยี่เป็ง” ลอยกระทงยี่เป็ง เป็นการกล่าวถึงเทศกาลลอยกระทงที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “ยี่เป็ง” คำว่ายี่เป็งแบ่งความหมายจาก 2 คำ คือ คำว่า ยี่ ที่แปลว่า 2 และคำว่า เป็ง ซึ่งแปลว่า เพ็ญ เมื่อนำมารวมกัน คำว่า ยี่เป็ง จึงหมายถึง วันเพ็ญเดือน 2 ซึ่งเป็นการนับเดือนตามแบบปฏิทินล้านนา หมายถึงวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงที่เรารู้จักกันดี […]

Read More
knowledge

อากาศเปลี่ยนบ่อย พ่อแม่เตรียมรับมือดูแลลูกเมื่อเป็นไข้หวัด

สภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปทุกวัน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวฝนตก จึงทำให้ร่างกายของคนโดยเฉพาะ ‘เด็ก’ อาจปรับไม่ทันตามสภาพอากาศ สิ่งที่ตามมานั่นคืออาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัด ที่มองเผิน ๆ อาจเป็นเรื่องธรรมดา แต่จริง ๆ แล้วโรคนี้เป็นโรคที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเรียนรู้วิธีดูเด็กที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยไม่ต่างจากโรคอื่น ไข้หวัด คืออะไร ไข้หวัด หรือโรคหวัด (Common cold, Upper respiratory tract infection – URI) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนต้น ที่ส่งผลกระทบไปถึงจมูกและลำคอ โดยอาการสำคัญของโรคนี้จะมีทั้งไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และเป็นไข้ร่วมด้วย ส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้มักหายไปได้ภายใน 7 วัน (ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่) ที่สำคัญหวัดยังเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายโดยอาศัยการใกล้ชิดกัน โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่พบมากในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว และในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่วนกลุ่มที่พบได้มากที่สุดคือกลุ่มเด็ก เด็กเล็กที่เพิ่งเข้าเรียนในปีแรก ๆ และในกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษาต่าง ๆ เนื่องจากเด็กทำกิจกรรมร่วมกันและมีความใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ ที่เฉลี่ยการเป็นไข้หวัดประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีระยะฟักตัวประมาณ 1 – 3 […]

Read More