Weather

Weather

เชียงใหม่ ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 หนาวหรือเปล่า? มาดูกัน

หนึ่งในคำถามหลังจากการฉีดวัคซีนครบ สำหรับคนไทย ว่าอยากทำอะไรมากที่สุด? บางคนก็คงต้องบอกว่าออกเที่ยว บางคนก็อาจอยากออกไปทำงานหาเลี้ยงชีพ แต่สำหรับคนที่เที่ยวแล้ว ภาคเหนือ หรือเชียงใหม่ อาจเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุด เพราะมีอากาศที่เย็นสบาย แต่คำถามสำคัญก็คือ ปีนี้ 2564 ถึงต้นปี 2565 เชียงใหม่จะหนาวมั้ย? ข้อมูลย้อนหลัง 30+ ปี จากข้อมูลผ่าน Wikipedia ทำให้เรารู้ว่า เชียงใหม่ มีอากาศ ที่หนาวเย็นมากในช่วงต้นปี ปลายปลายปี แต่จะร้อนมากในช่วง กลางปี แต่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 25.4 ตลอดทั้งปี จึงเป็นสถานที่ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่ง แต่ที่ผ่านมาจากการเก็บสถิติ สภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ตอนช่วง มกราคม ของทุกปีจะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด ที่ 13.9 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ย ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยทีเดียว แต่สำหรับอากาศที่ร้อนที่สุดจะเป็นใน เดือน เมษายน ของทุกปีที่อากาศเฉลี่ย 36.5 องศาเซลเซียส ซึ่งก็ถือว่าร้อนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนรุนแรงในช่วงเมษายนนั้น เรามักไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวซักเท่าใดนัก ซึ่งจะไปตรงกับ สภาพอากาศจาก Meteoblue.com […]

Read More